Obaveštenje!!!

Poštovani korisniče uskoro će te sami moći postavljati ponude na portal snizenja.rs

Pratite ovaj portal!!!Preuzimajte kupone besplatno, plaćajte direktno kod prodavaca bez provizije.


Registruj se

Ime:

Prezime:

E-mail:

Lozinka:

Ponovi lozinku:

Odaberi grad:

Pol:

Godina rođenja:

Dnevna ponuda u moj email box


Registruj se

Lične informacije su informacije koje određuju tačno pojedinog korisnika. Prilikom korišćenja internet stranica www.snizenja.rs možemo zahtevati od Vas neke lične informacije za korišćenje određene opcije, kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, email adresa, telefonski broj, datum rođenja i sl.

U zavisnosti od opcija koje želite da koristite na internet stranici www.snizenja.rs neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. U slučaju da obavezne informacije nisu dostupne za određenu opciju koja ih zahteva, neće Vam biti dozvoljeno korišćenje te opcije.

Lične informacije koristimo isključivo i samo kako bi Vam ponudili proizvode / usluge, unapredili rad internet stranice www.snizenja.rs, osigurali proveru administrativnih zadataka, uspostavljanje kontakta sa Vama, poboljšali naše oglašivačke i promotivne rezultate i poboljšali našu ponudu proizvoda/usluga na tržištu, kao i u svrhu saradnje sa institucijama odgovornih za provođenje zakona.

Zadržavamo pravo da Vaše lične informacije prikažemo samo financijskoj instituciji (banci) i Partneru od kog ste kupili određeni proizvod / uslugu i to isključivo u svrhu realizacije kupovine. snizenja.rs se ograđuje od eventualnog korišćenja ličnih informacija od strane drugih lica u bilo koje druge svrhe od navedene, stoga ne može biti odgovorna za eventualnu štetu.

Kako funkcioniše

Za poslovne partnere

Saveti pri kupovini