Obaveštenje!!!

Poštovani korisniče uskoro će te sami moći postavljati ponude na portal snizenja.rs

Pratite ovaj portal!!!Preuzimajte kupone besplatno, plaćajte direktno kod prodavaca bez provizije.


Uslovi korišćenja


Uvodne Odredbe

Dobrodošli na online kupovina - prodaja Web sajt www.snizenja.rs. Prodaja i kupovina se nalaze i sreću ovde, mesto na kome se promovišu i prodaju roba i usluge, mesto na kome se susreću Prodavac i Kupac, a u svemu tome posredujemo mi, Vaša Snizenja d.o.o. Cena većine roba i/ili usluga koje su predmet online prodaja na ovom sajtu su znatno snižene u odnosu kupovina na standardnom tržištu tj., na pune cene i važe jedan određeni vremenski period, u određenim količinama, a sve pod uslovom prikupljanja određenog broja kupaca. Posredstvom internet stranice snizenja.rs i mogućnosti online kupovine, Krajnji korisnik (Kupac) kupuje robu i/ili usluge od određenog lica (Prodavca), u skladu sa uslovima i pravilima navedenim u nastavku, koje Krajnji korisnik u potpunosti i bezrezervno prihvata.

Ako ste u potpunosti i bezrerezervno prihvatili uslove korišćenja našeg web sajta grupne kupovine, krenite da pretražujete i nalazite ono što hoćete i želite.

Ovi Uslovi korišćenja propisuju uslove i pravila koji se odnose na korišćenje Web stranica www.snizenja.rs od strane Krajnjih korisnika. Korišćenjem ovih Web stranica (izuzev u slučaju prvog čitanja ovih Uslova), Krajnji korisnici iskazuju da se slažu sa ovde iznesenim uslovima i pravilima i pristaju na korišćenje Web stranica www.snizenja.rs u skladu s njima. Pravo korišćenja ovih Web stranica  je lično pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik je lično odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki na mestima gde one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da, iako je Internet opšte sigurna okolina, ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su van kontrole snizenja.rs. Stoga, snizenja.rs ne može biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vreme prenosa informacija na Internetu. Iako je cilj da ovu Web stranicu učini dostupnom 24 časa dnevno i to 7 dana u nedelji, Web stranice ponekad možda neće biti dostupne iz nekih razloga, uključujući i njihovo rutinsko održavanje. Krajnji korisnik se slaže i prihvata da zbog razloga, koji su kako pod, tako i izvan kontrole snizenja.rs pristup Web stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Definicije

snizenja.rs pruža interaktivnu online uslugu putem Web sajta/stranice na domenu www.snizenja.rs kojom upravlja snizenja.rs na World Wide Web mreži (u tekstu dalje - "Internet"). Usluga se sastoji od pružanja informacionih usluga upravljanja sadržajem i sprovođenja finansijskih transakcija. Navedene usluge zajednički snizenja.rs, partnerske firme i treće strane. Pod pojmom „Web sajta/ stranice“ u ovim Uslovima korišćenja podrazumevaju se sve Web stranice koje se nalaze unutar domena www.snizenja.rs. Korišćenjem ovih Web stranica izjavljujete da ste upoznati i saglasni s ovde iznesenim uslovima korišćenja i pravilima. Ukoliko se sa ovde navedenim uslovima korišćenja i pravilima ne slažete, molimo vas da se suzdržite od upotrebe ovih Web stranica.

- Web stranica: www.snizenja.rs,

- Prodavac: svaki spoljni Prodavac koji koristi Web stranicu snizenja.rs za prodaju i/ili pružanje roba i/ili usluga Korisnicima po promotivnim cenama sa popustom,

- Roba i/ili usluga: ponude kupovina dostupne na Web stranici snizenja.rs po promotivnim cenama sa popustom,

- Krajnji Korisnik: svaka osoba koja na bilo koji način kako neposredno tako i posredno koristi ili je koristila usluge snizenja.rs.

- Kupon: dokument koji elektronskim putem, preko svoje elektronske adrese (e-mail), Krajnji korisnik dobija nakon ostvarene kupovine, a koji nosi jedinstveni kod. Krajnji korisnik saopštava kod Prodavcu kako bi preuzeo proizvode/usluge,

- Ponuda: ponuda robe i/ili usluge na Web stranici snizenja.rs.

Promena uslova

snizenja.rs zadržava pravo izmene ili ukidanja bilo kog segmenta poslovanja, u bilo kojem trenutku, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vreme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje stranica. Takođe, snizenja.rs može prestati da šalje bilo koji deo informacija ili bilo koju vrstu informacija, može promeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka i može promeniti brzinu prenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

snizenja.rs zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, da ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja Web stranica i / ili Izjavu o poverljivosti podataka.

Predmetne izmene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Uslovima korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.

U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja i / ili Izjave o poverljivosti podataka, a Krajnji korisnik nastavi da koristi našu internet stranicu, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka u izmenjenom obliku. Svaka eventualna izmena ili brisanje uslova korišćenja važeća je za treća lica odmah po objavi na internet stranici www.snizenja.rs. Svako korišćenje, osim upoznavanja sa izmenama uslova, predmetnih internet stranica od strane Krajnjeg korisnika nakon takve promene podrazumevaće se kao prihvatanje tih promena.

Krajnji korisnik

snizenja.rs Web stranice, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane, ili na drugi način dostupne, putem spoljnih linkova sa Web stranicama www.snizenja.rs privatno su vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Web stranica mora biti u skladu s ovim Uslovima korišćenja. Obaveza Krajnjih korisnika je da sve njihove aktivnosti u vezi s korišćenjem ovih Web stranica budu u skladu s pozitivnim propisima Republike Srbije. Krajnji korisnici ne smeju putem ovih Web stranica da objavljuju ili prenose bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, ili na drugi način nepoželjan u odmerenoj komunikaciji, koji podstiče na protivpravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis i koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja snizenja.rs, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Bilo kakvo ponašanje Krajnjih korisnika, koje prema diskrecionoj proceni snizenja.rs ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog Krajnjeg korisnika u korišćenju ili uživanju u ovim Web stranicama strogo je zabranjeno. Krajnji korisnik ne sme koristiti ove Web starnice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, verske, političke ili nekomercijalne promocije, uključujući pozivanje korisnika ovih Web stranica na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju ili potencijalnu konkurenciju snizenja.rs.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući kompletan softver i hardver koji poseduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje ovih Internet stranica kao i sve sa tim povezane troškove. Snizenja.rs nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posledica korišćenja ovih Web stranica.

Krajnji korisnici Web stranica snizenja.rs mogu uredništvu dostavljati pitanja, komentare, beleške, predloge i ideje u vezi sa sadržajem Web stranica, sve dok nisu nezakonite, opscene, klevetničke, preteće i ne ugrožavaju privatnost i autorska prava snizenja.rs ili treće strane, ako ne sadrže viruse, nisu deo političke/predizborne kampanje, lančana pisma, masovna pošta ili neki drugi vid spam-a. Krajnji korisnik se obavezuje da ne koristi lažnu email adresu ili predstavlja drugo lice. snizenja.rs zadržava pravo, ali ne i obavezu, da ukloni ili izmeni takve informacije.

Intelektualna svojina

Svi materijali koji se nalaze na www.snizenja.rs Web stranicama ekskluzivno su pravo snizenja.rs ili se koriste uz izričito odobrenje nosilaca autorskih prava kao i nosilaca prava na žigovima i/ili dizajnu. Kopiranje, distribucija, prenos, objavljivanje, povezivanje, duboko povezivanje ili menjanje na bilo koji drugi način ovih Web stranica bez izričitog pismenog odobrenja snizenja.rs strogo je zabranjeno! Kršenje ovih uslova koje može imati za posledicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava bilo kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva i može dovesti do pokretanja građanskih ili trgovačkih postupaka i/ili do krivičnog gonjenja protiv počinioca.

Ove Web stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom i druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih lica, uključujući ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i celi sadržaj Web stranica www.snizenja.rs, a u skladu s propisima Republike Srbije. snizenja.rs je nosilac autorskih prava u vezi sa odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem. Krajnji korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorišćavati bilo koji sadržaj, u celosti ili delomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite upotrebe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja snizenja.rs i nositelja autorskih prava.

Krajnji korisnik neće na ovim Web stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. snizenja.rs nema nikakvu obavezu da izveštava Krajnjeg korisnika, ili da mu pomaže da odredi da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva ili bilo kakvih problema nastalih u vezi sa objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni deo ovih Web stranica, Krajnji korisnik garantuje da je nositelj prava nad tim materijalima izričito dao snizenja.rs besplatno, stalno, nepovratno, neekskluzivno pravo i licencu za korišćenje, reprodukciju, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (delimično ili u celosti) na području celog sveta. Krajnji korisnik takođe daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za njihovu sopstvenu upotrebu. Time Krajnji korisnik daje pravo snizenja.rs da menja, kopira, objavljuje i distribuira bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na ovim Web stranicama.

Objavom na ili putem ovih Web stranica Krajnji korisnik je snizenja.rs dao besplatnu, pravno valjanu, nepovratnu i neekskluzivnu licencu za upotrebu, reprodukciju, menjanje, objavljivanje, prilagođavanje, distribuciju, prevođenje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dela veće celine, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, kao i deljenje takvih prava s višestrukim korisnicima te licence.

snizenja.rs je registrovani žig snizenja.rs te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito zadržana. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na snizenja.rs Web straniciam intelektualno su vlasništvo njihovih nosilaca.

Odgovornost

Krajnji korisnik se izričito slaže da korišćenje Web stranica snizenja.rs vrši isključivo na sopstvenu odgovornost. snizenja.rs, kao ni jedan od zaposlenih u snizenja.rs, agenata snizenja.rs ili trećih lica, pružalaca usluga ili licenciranih privrednih društva ne garantuju da upotreba ove Web stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez grešaka. snizenja.rs i ostala gore navedena lica ne garantuju za posledice koje mogu nastati upotrebom ove Web stranice ili za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, robe i/ili usluge date preko ovih Web stranica. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete ili moguće povrede prouzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u liniji, krađom, uništenjem ili neovlašćenim prisupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanje, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da snizenja.rs nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih lica i da rizik od štete koja može nastati kao posledica navedenog u potpunosti pada na teret Krajnjeg korisnika.

snizenja.rs ili drugo fizičko/pravo lice uključeno u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih Web stranica ili njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, će biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja ovih Web stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uslovi korišćenja ovde određeni imaju odnositi na celokupan sadržaj snizenja.rs Web stranica.

Uključujući i sve predhodno navedene uslove, snizenja.rs, pružaoci informacija, ili partneri koji uređuju sadržaj, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje greške, netačnosti ili nedostatke, neprikladnost ili nedostatak informacija koje se nalaze na ovim Web stranicama, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prenosu informacija o Krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizilaze ili mogu proizaći. snizenja.rs i ostala gore navedena lica neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke trećih lica, uključujući i izgubljenu dobit.

snizenja.rs nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji Krajnji korisnik, pretplatnik, neovlašćeni korisnik ili bilo koje treće lice može postaviti na ove Web stranice. Bilo kakav sadržaj koji je postavljen, a koji jeste ili se može smatrati neprikladnim, može u svakom trenutku biti uklonjen od strane snizenja.rs. snizenja.rs zadržava pravo promene, prilagođavanja, izmene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji proceni da je neprikladan.

snizenja.rs ima pravo, ali ne i obavezu, da u svakom trenutku nadgleda sadržaj na ovim Web stranicama, uključujući bilo koje chat sobe i forume koji bi mogli biti sadržani kao deo ovih Web stranica, a kako bi osigurala skladnost i poštovanje ovih Uslova korišćenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane snizenja.rs kao i skladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom. Bez ograničenja od prethodno navedenih stavki, snizenja.rs zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala koji prema ličnoj proceni nije u skladu sa ovde postavljenim pravilima ili koji na bilo koji drugi način nije u skladu sa uslovima korišćenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim snizenja.rs njegove odgovorne osobe, zaposlene i agente, od svih zahteva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ovih Web stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Ukidanje lozinke i korisničkog računa

snizenja.rs može da raskine poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. snizenja.rs zadržava pravo da trenutno ukine bilo koje lozinke ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje snizenja.rs, prema svojoj diskrecionoj oceni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštovanja ovih Uslova od strane Krajnjeg korisnika. U slučaju ukidanja lozinki ili Korisničkih računa Uslovi korišćenja  precizirani odredbama o Promeni uslova, Krajnjem korisniku, Intelektualnoj svojini i Odgovornosti neće prestati da važe između Krajnjeg korisnika i snizenja.rs.

Web stranice trećih lica

snizenja.rs se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na Web stranicama trećih lica, na koje bi se moglo pristupiti sa Web stranica www.snizenja.rs. U slučaju da Krajnji korisnik pristupi Web stranicama trećih lica, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti snizenja.rs.

Mišljenja, saveti, izjave, usluge, ponude, ili druge informacije ili sadržaj postavljen od trećih lica, uključujući javne pružaoce informacija ili bilo koje krajnje korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od snizenja.rs. Ni snizenja.rs, niti bilo koji treći pružalac informacija ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namenu.

snizenja.rs sadrži veze na web stranice trećih lica koje održavaju drugi pružaoci sadržaja.

snizenja.rs ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog sadržaja na Web stranicama www.snizenja.rs  postavljenog od strane korisnika, trećih lica ili neovlašćenih korisnika.

Veze na Web stranice trećih lica su postavljene radi reklame, upućivanja, ili slično, a ne kao potvrda od strane snizenja.rs o sadržaini na stranicama trećih lica i time snizenja.rs  izričito negira bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili tačnošću materijala na Web stranicama trećih lica. Ako krajnji korisnik odluči da pristupi Web stranicama trećih lica, on to čini na sopstvenu odgovornost. Ukoliko niste u poslovnom odnosu sa snizenja.rs, ne smete postaviti link na www.snizenja.rs  Web stranice s bilo koje druge Web stranice. snizenja.rs zadržava pravo da povuče svoju dozvolu za postavljanje bilo kojih linkova u bilo kojem trenutku, a prema ličnoj diskrecionoj proceni.

Sadržaj Web stranica

Sadržaj koji je dostupan na ovim Web stranicama, često, predstavlja mišljenja i ocene odgovarajućeg pružaoca informacija, Krajnjeg korisnika, ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu snizenja.rs. snizenja.rs ne autorizuje te informacije te stoga ne može biti odgovoran za tačnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, saveta, ili izjave koja je objavljena na snizenja.rs Web stranicama, od strane bilo koga ko nije ovlašćeni zaposleni u snizenja.rs, ili koji ne radi po osnovu ugovornog odnosa sa snizenja.rs.snizenja.rs neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu s tim što se Krajni korisnik oslonio na informacije dobijene putem snizenja.rs Web stranica. Na Krajnjem korisniku je sva odgovornost da oceni tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, saveta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem ovih Web stranica.

snizenja.rs nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobijene na Web stranicama www.snizenja.rs.

Razno

U slučaju da je neka od stavki ovih Uslova korišćenja ništavna, takva ništavnost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uslova, pa će preostali delovi ovih Uslova ostati na snazi, a ništavna odredba će se zameniti valjanom odredbom koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uslova korišćenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.

Zabranjeno je korišćenje Web stranice www.snizenja.rs osobama mlađim od 14. godina.

Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu vezano za korišćenje Web stranice www.snizenja.rs, strane u sporu će prvo pokušati da reše spor mirnim putem, u roku od 30 dana od registrovanja spora u popustomanija.rs. U slučaju da spor ne bude rešen u naznačenom roku, za njegovo rešavanje biće nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu.

Registracijom / otvaranjem korisničkog naloga na Web stranici www.snizenja.rs smatra se da je Krajnji korisnik ove Uslove korišćenja u celosti pročitao.

Kako funkcioniše

Za poslovne partnere

Saveti pri kupovini